wikid voice
top

back
Syarat-syarat Perkhidmatan

I. Umum
1. tujuan
Tujuan peruntukan ini adalah untuk menerangkan Terma dan Syarat-syarat perkhidmatan (selepas ini "Perkhidmatan") dan semua aspek yang berkaitan dengannya, termasuk tetapi tidak terhad kepada hak dan tanggungjawab, antara Berita Sosial Syarikat , Ltd ( di sini "Syarikat" ) yang terletak di Tingkat 2 DooBee Building, 11-3 Jeong- dong Jung- gu , Seoul, Republik Korea dan anggotanya (selepas ini " ahli ").

2. Definisi Terma
• Ahli : A pengguna Perkhidmatan Syarikat yang bersetuju dengan Terma dan Syarat ini, terpakai untuk menjadi ahli di laman internet , dan mencipta ID pengguna dan kata laluan untuk akses.
• Daftar -up: Satu proses di mana seseorang memasuki maklumat yang diperlukan di internet halaman sign-up Syarikat , bersetuju untuk melaksanakan dan Terma dan Syarat untuk menerima kelulusan untuk menjadi ahli daripada syarikat.
• ID Pengguna: Satu alamat e-mel yang unik dan disahkan bahawa Ahli menyediakan pada tanda -up yang akan digunakan sebagai ID pengguna / beliau
• Kata laluan : Gabungan unik surat , watak-watak dan / atau nombor yang Ahli itu melantik untuk gunakan bersama dengan / ID pengguna beliau semasa mengakses laman web Syarikat. Administrator: Orang yang ditetapkan oleh Syarikat bagi mengawasi dan mengendalikan Perkhidmatan Syarikat. Penamatan akaun: Situasi di mana Ahli memutuskan untuk menutup keahlian / beliau dengan Syarikat untuk pelbagai sebab.

3. Notis Perubahan
• Terma dan syarat ini dipaparkan di laman utama dan lain-lain laman web yang berkaitan untuk akses Ahli Syarikat.
• Syarikat mempunyai hak untuk mengubah Terma dan Syarat ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu apabila difikirkan perlu. Versi diubah akan dipaparkan di laman utama Syarikat selama 15 hari dari tarikh perubahan itu dan akan berkuatkuasa dari tarikh yang ditetapkan. Ahli berhak untuk menolak perubahan itu (s), dan dalam hal sedemikian , mungkin berakhir penggunaan web syarikat di bawah Terma dan Syarat ini dengan melaksanakan Penamatan Akaun . Dalam kes di mana Ahli terus menggunakan Perkhidmatan Syarikat walaupun selepas pengubahan itu, anggota itu disifatkan telah diterima versi diperbaharui Terma dan Syarat ini.

4. Pelbagai
• Barangan atau isu-isu yang tidak dinyatakan di dalam Terma dan Syarat ini akan berada di bawah kaedah-kaedah membimbing konvensyen antarabangsa umum.
• Syarikat boleh memberi kesan kepada penambahan atau perubahan kepada perkhidmatan individu yang ditawarkan. Penambahan atau perubahan tersebut akan berkuatkuasa apabila pendedahan umum atau selepas persetujuan ahli , seperti yang diperlukan .

II. Perjanjian Pengguna
5. Melaksanakan Perjanjian Pengguna
Perjanjian Pengguna berkuat kuasa apabila Ahli memasuki butiran / beliau peribadi di halaman pendaftaran syarikat menurut arahannya , klik "Saya menerima kelulusan itu ," dan Syarikat pula , persetujuan dengan Ahli tanda -up.

6. Meminta Perkhidmatan pengguna
• Untuk menggunakan Perkhidmatan Syarikat , Ahli mesti memberikan maklumat pada halaman pendaftaran yang berkaitan Syarikat peribadi yang Syarikat yang difikirkan perlu bagi berbincang status keahlian ..
• Semua maklumat yang diberikan oleh Ahli pada halaman sign-up mesti sah . Memberi maklumat palsu atau tidak sah mungkin mengakibatkan pelucuthakan perlindungan undang-undang untuk Ahli.
• Sebagai dianggap perlu , Syarikat boleh membenarkan satu kumpulan (bertentangan dengan individu) tanda -up. Entiti yang ingin mendaftar di bawah nama kumpulan mesti menerima kelulusan terlebih dahulu daripada Syarikat. Maklumat mana Ahli akan menyediakan adalah seperti berikut:

a) Ahli Biasa : ID pengguna, kata laluan, nama sebenar , alamat e-mel, nombor telefon, nombor telefon bimbit.
b ) Ahli Luar : Ini adalah ahli yang mengakses laman web syarikat melalui laman rangkaian sosial yang lain dan bukannya memiliki akaun Syarikat. Ini Ahli yang melambai keperluan maklumat di atas. 3) Ahli Kumpulan : Nama kumpulan, nama pengarah wakil , ID pengguna, kata laluan , alamat e-mel, nombor telefon pejabat, alamat, nama orang yang mendaftar, maklumat perhubungan yang lain . " Ahli biasa" sahaja dikehendaki memberikan alamat e-mel / beliau dan nombor telefon bimbit pada masa sign-up untuk menjadi Ahli.

7. Pengguna Perkhidmatan Pengaktifan
1 ) Syarikat akan mengaktifkan keahlian kepada mereka Ahli yang memberi maklumat penuh yang proses menyanyi -up memerlukan . Keahlian , bagaimanapun, boleh dinafikan atau dibatalkan atas sebab-sebab berikut .
a) Kegagalan pengesahan alamat e-mel
b) Untuk mendaftar dengan maklumat pihak ketiga
c ) Bagi memberikan maklumat palsu semasa proses sign-up
d ) Bagi perbuatan yang melanggar Terma dan Syarat ini dan / atau konvensyen antarabangsa umum
e ) Bagi kes-kes lain apabila tindakan Ahli ( s ) tidak mematuhi Terma dan Syarat yang ditetapkan Syarikat
2 ) Syarikat boleh menahan kelulusannya keahlian untuk , antara lain, sebab-sebab teknikal atau operasi.

III. Perkhidmatan yang ditawarkan dan Panduan Penggunaan
8. Perkhidmatan yang ditawarkan
1) Melainkan jika atas sebab-sebab tertentu seperti membuat masalah operasi atau teknikal, perkhidmatan akan berterusan selama 24 jam sehari, 365 hari setahun.
2 ) Syarikat akan berusaha untuk menyediakan perkhidmatan yang stabil seperti Terma dan Syarat ini. Kecuali apabila Perkhidmatan perlu dihentikan untuk ulasan sistem , bencana alam , dan situasi kecemasan yang lain , Syarikat akan melakukan yang terbaik untuk menetapkan serta-merta apa-apa masalah yang menyumbang kepada menghentikan Perkhidmatan Syarikat
3) Berikut adalah Perkhidmatan Syarikat menyediakan : .
a) Kandungan di laman web yang Wikitree
b) Keupayaan untuk pos, mengedit , memadam dan mengulas mengenai cerita, gambar, video dan imej produk lain yang berkaitan di laman web Wikitree
c ) Kebolehan untuk mengambil bahagian dalam acara-acara yang ditaja Wikitree dan pertandingan
d) Wikitree perkhidmatan e-mel
e) Apa-apa perkhidmatan masa depan yang Syarikat boleh menyediakan bagi pihak entiti lain atau melalui pembangunan bersama

9. Panduan penggunaan
• Sebaik sahaja seseorang menjadi Ahli Syarikat, dia / dia menjadi layak untuk menggunakan semua perkhidmatan yang disenaraikan di bawah Seksyen 8.3.
• Ahli boleh pada bila-bila masa menyuarakan kebimbangan / beliau atau aduan. Jika syarikat yang difikirkan isu itu sah, ia berjanji untuk melakukan segala-galanya yang boleh untuk menyelesaikan kebimbangan.
• Ahli bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengekalkan dan menjaga ID pengguna / beliau dan kata laluan dan mungkin tidak memindahkan atau menjual maklumat ini kepada pihak ketiga. Semua liabiliti undang-undang akibat penggunaan Ahli ID pengguna / beliau dan / atau kata laluan kekal semata-mata dengan Ahli.

IV. Bahan Posted
10. Definisi bahan yang disiarkan
Postings termasuk di bawah:
1) Semua pendapat , pertanyaan , jawapan, imej, video dan lain-lain dan juga fail atau pautan yang Gambar Ahli ke laman web Syarikat .
2 ) Mana-mana kandungan yang Ahli mencipta, menyemak semula , suntingan dan / atau kemas kini menggunakan platform Wikitree serta komen yang berkaitan , imej, video , fail dan pautan.
3 ) Mana-mana kandungan yang Ahli memasuki atau Gambar ke laman web yang disediakan oleh Syarikat yang tidak Wikitree .

11. Hak cipta Bahan Posted
1) Semua kandungan yang mengemukakan Ahli dan kemas kini di laman Wikitree (s) adalah tertakluk di bawah Kandungan Fasal Pencipta Pengenalan / Bukan semakan 2.0 Lesen Creative Commons . Oleh itu , pada masa material itu diposkan, pencipta kandungan menjadi Wikitree dan bahan itu sendiri menjadi sharable di kalangan Ahli-ahli yang boleh membantu mengedit dan menyemak semula versi pemula . Peraturan sama menentukan kandungan tambah daripada Ahli lain.
2 ) Syarikat itu boleh menggunakan kandungan Ahli -dicipta berhubung dengan perkhidmatan lain Syarikat dan juga bersempena dengan syarikat rakan kongsi dengan membenarkan salinan , pemindahan, paparan dan pengedaran berkata yang ketara. Selain itu, Syarikat boleh menambah, memadam atau mengedit kandungan Ahli sebagai diperlukan. Ahli bersetuju bahawa dia / dia memanjangkan kepada Syarikat hak penggunaan am penyuntingan dan penyemakan bahan Member .

12. Tanggungjawab dan Hak Berkaitan dengan Hak Cipta
• Ahli mesti waspada akan melanggar hak cipta pihak ketiga atau menyebabkan fitnah atau fitnah, mengingati bahawa dia / dia adalah bertanggungjawab untuk bahan-bahan yang dicatatkan .
• Apabila Ahli mengemukakan posting / beliau di laman Syarikat , dia / dia berada dalam kesan melepaskan kepada Syarikat yang betul untuk rujukan , mengedit, mengubah dan / atau mengedarkan bahan tersebut. Syarikat juga boleh menggunakan bahan tersebut untuk membantu menguruskan dan mempromosikan Perkhidmatan tanpa persetujuan selanjutnya Ahli dengan pemahaman bahawa ia akan dilakukan demikian dalam pameran itu, pragmatik, dan undang-undang sempadan undang-undang hak cipta.
• Hak cipta kepada nama dan logo Perkhidmatan Syarikat tinggal semata-mata dengan Berita Sosial Company, Ltd .
• Dalam kes di mana Ahli memutuskan untuk keluar daripada menjadi ahli Syarikat, bahan Posted Ahli dicipta sempena Ahli lain boleh tinggal selama-lamanya di akaun Ahli lain. Selain itu, Syarikat tidak boleh akan bertanggungjawab atas penyebaran bahan tersebut melalui pengagihan semula pihak ketiga dan lelaran lampaunya . Dalam usaha untuk melindungi terhadap orang-orang Ahli yang dengan sengaja melakukan pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan penggunaan laman web ini , Syarikat boleh mengekalkan, dalam batas-batas kesahan, rekod ID pengguna dan domain nama-nama Ahli yang kebimbangan kehakiman mungkin memerlukan secara sah. .
• Ahli bertanggungjawab sepenuhnya ke atas semua kerosakan sivil dan jenayah bahawa syarikat itu atau mana-mana pihak ketiga menderita dengan hak harta intelek berhubung dengan bahan yang disiarkan atau menciptakan Ahli di laman Syarikat.
• Ahli mengakui bahawa , setiap Seksyen II Terma dan Peraturan ini, telah diberikan kepada Syarikat hak untuk menggunakan Posted bahan / Ahli dicipta dan bahawa hak ini masih sah walaupun selepas Ahli memutuskan untuk menutup akaunnya.
• Dalam kes di mana Ahli yang diposkan / bahan dicipta ( s ) jatuh di bawah khusus 17.1.2.3 (dikenal pasti kemudian dalam dokumen ini) , Syarikat berhak untuk memadam bahan itu (s).
• Bagi Syarikat sebenarnya memutuskan untuk memadam bahan yang (s) , ia boleh mengambil tindakan yang ditetapkan disenaraikan dalam 17.1.2.3 secara berasingan dan / atau serentak.
• Per nombor 7 seksyen ini , Syarikat sedang dilepaskan daripada tanggungjawabnya untuk menyimpan atau mengekalkan bahan yang telah dipadamkan itu (s) ..
• Syarikat tidak boleh diadakan untuk menyemak atau memeriksa semua kandungan yang dikemukakan oleh Ahli-ahli .
• Syarikat tidak bertanggungjawab untuk menyimpan atau mengekalkan diposkan / bahan-bahan yang dicipta daripada Ahli yang menutup akaun mereka atau yang keahliannya adalah dibatalkan sebab di bawah Bahagian 17 .

V. Maklumat Peribadi dan Privasi
13. Penggunaan Maklumat Peribadi
• Dengan kelulusan Ahli , Syarikat boleh menghantar kandungan promosi atau pengiklanan entiti-entiti gabungan melalui e-mel .
• Tanpa persetujuan , Syarikat tidak akan mendedahkan atau berkongsi maklumat peribadi ahli dipungut sambil memberikan perkhidmatan kepada dia / dia dengan pihak ketiga, kecuali dalam kes-kes di bawah:
a) Apabila negara Ahli yang mempunyai bidang kuasa menuntut bahan-bahan tersebut untuk tujuan yang sah
b) Apabila maklumat yang digunakan untuk tujuan perangkaan / penyelidikan yang berkaitan dan disediakan sebagai sebahagian daripada data pukal.
• Syarikat boleh menggunakan semua atau bahagian-bahagian maklumat Ahli untuk sebab statistik berhubung dengan operasinya, Syarikat boleh menghantar e-mel kepada ahli-ahlinya bagi menggalakkan objektif perniagaan seperti pembelian produk , penyertaan acara promosi dan promosi keahlian . Ahli mengakui keadaan di atas berkenaan dengan penggunaan maklumat peribadi oleh Syarikat dan bersetuju untuk menerima mereka sebagai satu 3.4.

VI. Mengemaskini dan Penutupan Akaun
14. Mengemaskini Maklumat Akaun
• Ahli perlu mengemaskini maklumat / beliau sebagai segera yang mungkin selepas terdapat perubahan dalam status / beliau .
• Semua liabiliti yang timbul daripada Ahli tidak mengemaskini maklumat / beliau tinggal dengan Ahli.

15. Penutupan Akaun
• Bagi Ahli ingin menutup akaun / beliau , beliau / dia boleh berbuat demikian dengan mengklik " Penamatan Akaun" di halaman akaun. Setelah akaun ditutup, dia / dia mungkin membuka semula satu lagi akaun untuk 3 bulan dan apabila dia / dia membuka semula akaun , ID pengguna yang lalu tidak boleh digunakan.
• Syarikat boleh menyimpan maklumat peribadi Ahli untuk enam bulan dari tarikh tutup akaun.
• Maklumat peribadi yang Syarikat mengekalkan Ahli yang akaunnya ditutup akan digunakan hanya untuk maksud melindungi privasi Ahli.

VII. Sekatan perkhidmatan
16. Sebab-sebab Menghadkan Perkhidmatan
1 ) Syarikat boleh membatalkan atau menghadkan perkhidmatan kepada Ahli tanpa notis sekiranya berlaku tindakan yang disenaraikan di bawah :
a) Salah Nyata fakta semasa pendaftaran atau proses kemas kini yang sudah dibincangkan dalam Seksyen 2 6.5.
b) Pengumpulan, pengagihan atau penahanan ID pengguna dan / atau kata laluan pihak ketiga.
c ) Copyright atau pelanggaran harta intelek Syarikat , ahli-ahli lain laman web Syarikat , atau pihak ketiga lain berkaitan dengan operasi Syarikat.
d) gangguan sengaja perkhidmatan atau operasi Syarikat, atau penggunaannya oleh pihak ketiga
e ) Apa-apa pelanggaran yang boleh mengakibatkan untuk menghantar / mencipta bahan-bahan menyakitkan hati.
f) Untuk apa-apa pelanggaran lain yang Syarikat menganggap serius untuk menamatkan akses Ahli.

17. Tahap Sekatan
1) Terdapat enam peringkat tindakan ketat bahawa Syarikat boleh mengambil, dari menghadkan posting kepada langkah-langkah tatatertib terhadap Ahli. Di bawah disenaraikan pelanggaran , bagaimanapun, boleh mengakibatkan tindakan disiplin langsung tanpa menggunakan langkah-langkah ini .
a) posting komen sembarangan dan / atau berlebihan
b) Melibatkan diri dalam atau menggalakkan / menyokong siber ugutan
c) Menggunakan bahan-bahan yang diposkan kepada fitnah, fitnah atau memfitnah orang lain
2 ) langkah Tatatertib yang terhadap bahan yang disiarkan / komen dan Ahli adalah seperti di bawah:
a) Untuk bahan-bahan yang diposkan / komen pelanggaran
- Tahap 1 : Padam bahan yang diposkan / comment ( apabila Ahli telah mempunyai siarannya dipadam empat kali , dia / dia menerima amaran ahli)
- Tahap 2 : Padam bahan yang diposkan / komen ditambah pula dengan larangan 7-hari pada posting akan datang.
- Tahap 3: penghapusan bahan yang disiarkan / komen ditambah pula dengan pengharaman 3 bulan ke atas tugasan masa depan dan amaran anggota.
b ) Bagi pelanggaran ahli
- Tahap 1 : Padam bahan yang diposkan / komen ditambah pula dengan pengharaman 3 bulan ke atas tugasan masa depan
- Tahap 2: ( selepas 3 pelanggaran ) Ahli diberitahu mengenai kemungkinan pembatalan keahlian ; bahan yang bersalah / komen dipadam dan log masuk terhad untuk 1 bulan.
- Tahap 3: penghapusan bahan yang disiarkan / komen dan pembatalan keahlian
3) Di bawah Terma dan Syarat ini, Syarikat boleh menyekat status penggunaan Ahli (selepas amaran 2 ahli) atau mengeluarkan dia / dia daripada menjadi ahli ( selepas 3 amaran ahli) selepas mengadakan satu Jawatankuasa pelanggaran Kajian. Solek dan prosedur Jawatankuasa adalah seperti berikut:
a) pelanggaran Jawatankuasa Semakan : 3 editor yang berbeza, termasuk orang yang bertanggungjawab seksyen di mana yang bersalah bahan / komen telah diposkan ( Pengerusi yang akan dipilih antara tiga ).
b) Langkah-langkah: Mengkaji asas untuk mengambil tindakan tatatertib terhadap yang Ahli , memberitahu Ahli mengadakan jawatankuasa untuk mengkaji semula perkara itu, mengeluarkan akaun Ahli dari laman syarikat ( dalam tempoh 7 hari dari notis pembuangan ), menghantar notis tempahan untuk Ahli pembatalan keahlian .
.

VIII. Pampasan dan Pengecualian
18. pampasan
Dalam segi penawaran Syarikat bebas untuk menggunakan Khidmat Ahli , Syarikat tidak boleh akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan yang Ahli boleh menderita kecuali Syarikat terlalu dan dengan sengaja menyebabkan keputusan itu . Untuk dibayar untuk perkhidmatan yang Syarikat menyediakan , syarat-syarat akan dinyatakan secara berasingan.

19. pengecualian
• Syarikat tidak boleh bertanggungjawab atas isu-isu atau masalah yang mungkin mengalami Ahli akibat daripada pemberhentian perkhidmatan syarikat yang mungkin disebabkan oleh bencana alam dan langkah-langkah kecemasan yang lain.
• Syarikat tidak boleh bertanggungjawab atas pemberhentian atau gangguan Perkhidmatan Syarikat akibat daripada tindakan Ahli.
• Syarikat tidak menjamin dan tidak menjamin kesahihan , ketepatan , ketepatan masa atau kebolehpercayaan mengenai maklumat , produk, perkhidmatan, perisian, grafik atau bahan-bahan audio / visual digambarkan atau dipaparkan di laman web Syarikat.
• Syarikat tidak menjamin kesahihan , ketepatan, ketepatan masa, atau kebolehpercayaan Ahli posted bahan / komen .
• Dalam kes di mana Ahli mendapat dan ingin membuat keputusan berdasarkan maklumat mengenai , maklumat perubatan atau ekonomi undang-undang daripada posting Ahli lain di laman web Syarikat , Syarikat ini menekankan bahawa dia / dia untuk berunding dengan pakar dalam bidang ini.

IX. Pelbagai
20. Resolusi aduan
Syarikat akan menangani kebimbangan atau aduan daripada Ahli melalui penggunaan telefon , dokumen, e-mel dan / atau laman utama itu.

21. Penyelesaian Pertikaian dan Bidang Kuasa
Semua pertikaian yang timbul daripada penggunaan perkhidmatan Syarikat akan berada di dalam bidang kuasa undang-undang mahkamah daerah di mana Syarikat mengekalkan domisilnya.

tambahan
Terma dan syarat ini akan berkuat kuasa mulai September 1, 2013 .