wikid voice
top

back


1) Semua kandungan yang mengemukakan Ahli dan kemas kini di laman Wikitree (s) adalah tertakluk di bawah Kandungan Fasal Pencipta Pengenalan / Bukan semakan 2.0 Lesen Creative Commons . Oleh itu , pada masa material itu diposkan, pencipta kandungan menjadi Wikitree dan bahan itu sendiri menjadi sharable di kalangan Ahli-ahli yang boleh membantu mengedit dan menyemak semula versi pemula . Peraturan sama menentukan kandungan tambah daripada Ahli lain.
2 ) Syarikat itu boleh menggunakan kandungan Ahli -dicipta berhubung dengan perkhidmatan lain Syarikat dan juga bersempena dengan syarikat rakan kongsi dengan membenarkan salinan , pemindahan, paparan dan pengedaran berkata yang ketara. Selain itu, Syarikat boleh menambah, memadam atau mengedit kandungan Ahli sebagai diperlukan. Ahli bersetuju bahawa dia / dia memanjangkan kepada Syarikat hak penggunaan am penyuntingan dan penyemakan bahan Member .1) Ahli mesti waspada akan melanggar hak cipta pihak ketiga atau menyebabkan fitnah atau fitnah, mengingati bahawa dia / dia adalah bertanggungjawab untuk bahan-bahan yang dicatatkan .
2) Apabila Ahli mengemukakan posting / beliau di laman Syarikat , dia / dia berada dalam kesan melepaskan kepada Syarikat yang betul untuk rujukan , mengedit, mengubah dan / atau mengedarkan bahan tersebut. Syarikat juga boleh menggunakan bahan tersebut untuk membantu menguruskan dan mempromosikan Perkhidmatan tanpa persetujuan selanjutnya Ahli dengan pemahaman bahawa ia akan dilakukan demikian dalam pameran itu, pragmatik, dan undang-undang sempadan undang-undang hak cipta.
3) Hakcipta kepada nama dan logo Perkhidmatan Syarikat tinggal semata-mata dengan Berita Sosial.
4) Dalam kes di mana Ahli memutuskan untuk keluar daripada menjadi ahli Syarikat, ini Ahli posted bahan dicipta sempena Ahli lain boleh tinggal selama-lamanya di akaun Ahli lain. Selain itu, Syarikat tidak boleh akan bertanggungjawab atas penyebaran bahan tersebut melalui pengagihan semula pihak ketiga dan lelaran lampaunya . Dalam usaha untuk melindungi terhadap orang-orang Ahli yang dengan sengaja melakukan pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan penggunaan laman web ini , Syarikat boleh mengekalkan, dalam batas-batas kesahan, rekod ID pengguna dan domain nama-nama Ahli yang kebimbangan kehakiman mungkin memerlukan secara sah. .
5 ) Ahli bertanggungjawab sepenuhnya ke atas semua kerosakan sivil dan jenayah bahawa syarikat itu atau mana-mana pihak ketiga menderita dengan hak harta intelek berhubung dengan bahan yang disiarkan atau menciptakan Ahli di laman Syarikat.
6 ) Ahli mengakui bahawa , setiap Seksyen II Terma dan Peraturan ini, telah diberikan kepada Syarikat hak untuk menggunakan Posted bahan / Ahli dicipta dan bahawa hak ini masih sah walaupun selepas Ahli memutuskan untuk menutup akaunnya.
7) Dalam kes di mana Ahli yang diposkan / bahan dicipta ( s ) jatuh di bawah khusus 17.1.2.3 Terma Syarat ( yang dikenal pasti kemudian dalam dokumen ini) , Syarikat berhak untuk memadam bahan itu (s).
8 ) Dalam hal Syarikat sebenarnya memutuskan untuk memadam bahan yang (s) , ia boleh mengambil tindakan yang ditetapkan disenaraikan dalam 17.1.2.3 Terma Syarat berasingan dan / atau serentak.
9) Per nombor 7 seksyen ini , Syarikat sedang dilepaskan daripada tanggungjawab untuk menyimpan atau mengekalkan bahan yang telah dipadamkan itu (s) yang ..
10 ) Syarikat tidak boleh diadakan untuk menyemak atau memeriksa semua kandungan yang dikemukakan oleh Ahli-ahli .
11) Syarikat tidak bertanggungjawab untuk menyimpan atau mengekalkan diposkan / bahan-bahan yang dicipta daripada Ahli yang menutup akaun mereka atau yang keahliannya adalah dibatalkan sebab di bawah Bahagian 17 Terma Syarat .